PMUD Bucuresti isi propune rezolvarea problemelor grave de mobilitate ale orasului

Bucurestiul se afla in primele 10 orase ca nivel de aglomeratie in toate topurile realizate de companii de specialitate, autoritatile desi lucreaza la diferite proiecte si planuri pentru eficientizarea procesului de mobilitate, problemele nu sunt rezolvate din cauza timpului prea mare de implementare sau a proastei administrari a proiectelor implementate. Sistemul de transport public este unul bazat pe un concept vechi, trasee traditionale care in multe cazuri nu mai au o logica de mobilitate, nu exista benzi dedicate, viteza de deplasare este redusa iar blocajele in trafic sunt frecvente din cauza masinilor parcate neregulamentar. PMUD Bucuresti vine cu un set de proiecte ample, impreuna cu implementarea unor politici si autoritati, care ar trebui sa resolve aceste probleme. Volumul investitiilor este de 55 mari proiecte, totalizand costuri de pana la 6,8 miliarde de euro, din care mai mult de jumatate pentru dezvoltarea retelei de metrou. Majoritatea proiectelor sunt finantate din buget local cu sprijinul programelor lansate de Comisia Europeana, Programul Operational Regional si Programul Operational pentru Infrastructura Mare.
Planul include si proiecte incluse prin Master Planul General de Transport, cu scopul corelarii acestora la toate nivelele cu proiectele derulate local. Realizarea liniei de tren intre Gara de Nord si Aeroportul Henri Coanda si realizarea unui terminal intermodal in zona aeroportului este corelata cu proiectul de operare a serviciilor de transport feroviar pe soseaua de centura a orasului si cu refacerea legaturii feroviare intre Jilava si Giurgiu cu reabilitarea podului de la Gradistea. Reabilitarea infrastructurii feroviare este vazuta ca o cheie pentru servicii de transport interurbane eficiente si implicit pentru reducerea numarului de masini care intra in oras. Este prevazuta corelarea proiectelor locale cu modernizarea liniilor feroviare de legatura cu orasele Giurgiu, Brasov, Buzau, Constanta si Pitesi. Realizarea inelului feroviar de centura este corelata cu modernizarea tuturur garilor aflate pe acest traseu, inclusiv cu realizarea de puncte noi de oprire. Pentru zona rutiera este prevazuta o noua autostrada de centura, care sa descarce traficul de tranzit din actuala sosea de centura care deja face parte din zona urbana in anumite zone.

La capitolul general de politici este planificata introducerea reformei instituționale prin înființarea Autorității de Transport Metropolitan București, prin realizarea unui sistem de transport integrat București – Ilfov și gestionarea planului de mobilitate, inclusiv a modelul de transport. Este prevazut un plan de reorganizare si modernizare a RATB, prin constituirea unei societati comerciale de transport public dar si a unei societati comerciale pentru productia de tramvaie, in cadrul uzinei RATB. Ca model de reforma se mentioneaza modelul Cluj Napoca, unde a fost transformata regia de transport in companie de transport, cu eficientizarea serviciilor de transport public. Serviciile de transport public vor fi reglementate printr-un contract de servicii publice cu operatorii de transport public interni (Metrorex, RATB, Buftea, Voluntari) și cu operatorii privați în conformitate cu Regulamentul CE 1370/2007.

Investitii pentru reteaua de metrou
Planul incepe cu proiectele aflate in derulare, Magistrala 5 tronsonul Raul Doamnei/Valea Ialomitei – Eroilor (7km, 10 statii), Magistrala 4 tronsonul Parc Bazilescu – Straulesti (1,89 km, 2 statii) si realizarea depoului Straulesti cu spatiu pentru trenurile M4 si M6, dar si cu punct park&ride. De asemenea sunt incluse investitiile de modernizare a magistralei 2, cu 18 km si 24 de trenuri noi, proiect ce stagneaza momentan, cele 24 de trenuri au fost achizitionate in perioada 2014-2016. Cu 30 de milioane de euro este inclus si proiectul de modernizare a sistemelor de acces al calatorilor, sistemele de ticketing si turnicheti, proiect care desi apare in derulare, nu a fost lansat efectiv. Achizitia celor 43 de trenuri de metrou pentru M5 Raul Doamnei – Pantelimon este inclusa, costul fiind de 330 milioane de euro, prima etapa fiind achizitia a 13 trenuri pentru tronsonul Raul Doamnei – Eroilor, totusi, procedurile sunt intarziate, licitatia fiind anulata din cauza incercarii de fraudare, procedura urmand sa fie reluata in anul 2017.

Proiectele noi pentru transportul cu metroul incep cu Magistrala M6 care va asigura legătură cu Aeroporturile – Băneasa (național) și Otopeni (internațional), cu linia M4 și gara centrală (Gara de Nord), existand o posibilitate pentru extinderea până la Gara Progresu (Magistrală Nord-Sud), avand 14km, 12 stații in prima etapa. Al doilea proiect este continuarea constructiei Magistralei 5, incepand cu zona Erilor, prima etapa fiind pe ruta Eroilor – Iancului, urmata de ultima pe ruta Iancului – Pantelimon, cu un cost total de 970 milioane euro. Magistrala 4, tronsonul Gara de Nord – Bucuresti Progresul, este inclusa pentru a fi pusa in functiune pana in 2025, costul total fiind 950 milioane de euro, inclusiv cu material rulant. Ca extinderi de magistrale, se are in vedere extinderea Mmagistralei 2 cu doua statii in zona Pipera, cu un cost de 200 milioane euro, pana in 2022. Tot la capitolul extinderi este mentionata prelungirea Magistralei 3 din zona Pacii, cu 4 statii pe o lungime de 3,7 km pana in zona complexului comercial Militari, cu un cost de 300 milioane euro. Alte 40 milioane de euro urmeaza sa fie investite pentru continuarea proiectelor de modernizare a sistemelor de ventilatie in statii, pentru toate cele 45 statii existente.

Ca proiecte de perspectiva cu derulare pana in anul 2030, se are in vedere o investitie de 510 milioane euro pentru modernizarea tuturor statiilor vechi de metrou, fiind incluse 51 de statii dar si zona dintre acestea. De asemenea, magistrala 7, Rahova – Colentina, are un cost estimat la 2,7 miliarde euro, lucrarile urmand sa fie incepute abia in jurul anului 2030.

Investitii pentru conectivitatea rutiera
Planul prezinta investitiile in derulare, acestea incepand cu modernizarea soselei de centura, conectarea autostrazii A3 la Soseaua Fabrica de Glucoza, modernizaea DN5, reabilitarea a 18 artere din zona Ilfov, extinderea bulevardului Pipera la 4 benzi si racordarea sa cu Pipera si Tunari, precum si realizarea de pasaje rutiere la Chitila si Domnesti. In derulare sunt prezentate si lucrarile la pasajul Piata Sudului, cu o valoare de 27 milioane de euro si termen de finalizare vara 2017, precum si pasajul din cadrul proiectului de supralargire a zonei Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu, dar si proiectul penetratiei Splaiul Independentei – A1, unde se lucreaza doar in zona nodului rutier Virtutii, cu termen de finalizare 2017 si valoarea de 108 milioane euro.

Proiectele noi vizeaza construirea conexiunii rutiere dintre A3 și Aeroportul Internațional Henri Coandă, modernizarea drumurilor de importanta pentru conectarea orasului cu zonele exterioare, cum este cazul Bd. Timisoara, care va fi prelungit cu 5,5 km pentru a fi conectat la DJ 602, dar si cazul largirii soselei Fabrica de Glucoza. Este mentionata implementarea unui sistem integrat de parcare de suprafață pentru zona centrală, corelat cu propunerile PIDU. Descurajarea parcării în zone neautorizate (parcare gratuită pe stradă) și aplicarea restricțiilor în domeniu. Ca politici se mentioneaza un proiect strategic pentru optimizarea serviciilor logistice în interiorul Municipiului București și al localităților din Județul Ilfov.

Investitii pentru transportul public
Sunt prezentate investitiile cu termen de finalizae 2017 de modernizare a liniilor de tramvai pe Soseaua Pantelimon si Liviu Rebereanu, proiecte cu valoarea de 66 milioane euro, care includ reabilitarea intregului sistem rutier.

Ca investitii noi, planul cuprinde proiecte ample, incepand cu imbunatatirea si cresterea infrastructurii de tramvai. Extinderea retelei prin conectarea liniilor de tramvai prin Piata Unirii, prin realizarea unei extensii de 1,3 km a liniei de tramvai prin Piața Unirii care va face posibilă conexiunea liniei de tramvai din zona de sud-vest cu cea de nord-est a orașului, oferind un transport public îmbunătățit de-a lungul viitorului coridor M7. Tramvaie noi vor fi achizitionate cu un buget de 635 milioane de euro, in timp ce depourile de tramvaie vor fi modernizate cu 134 milioane euro. De asemenea anual vor fi modernizate 35 statii de tramvai pentru aducerea acestora la standardele de calitate si siguranta internationale, costul proiectului fiind de 100 milioane euro. Reteaua de tramvai va fi echipata cu un sistem de urmarire si automatizare in valoare de 6,5 milioane de euro, prin care se va eficientiza mersul si va fi crescuta viteza comerciala.

Reteaua de troleibuze va fi modernizata in totalitate, cu costuri estimate la 107 milioane euro, in timp ce statiile de troleibuz si autobuz vor fi modernizate si delimitate, dar si adaptate la standardele urbanistice actuale, costul proiectului fiind de 22,8 milioane de euro. In acelasi timp se vor reorganiza traseele de autobuz, dar si restul traseelor de transport public fiind conectate cu alte mijloace de transport incluse in plan, cum sunt metroul si zonele park&ride. Intersectiile considerate complexe, cum sunt Gara de Nord, Piata Unirii, Piata Victoriei, Piata Universitatii si Piata Romana, vor fi reconfigurate total cu prioritizarea retelei de transport public si a fluxurilor de pietoni.

Proiectul include realizarea unor retele noi de transport cu tramvaiul, retele de tramvai rapid tip LRT, pe doua coridoare principale, costul total, incluzand materialul rulant, este de 1,1 miliarde euro. Cele doua coridoare ar urma sa fie pe traseele Bragadiru – Voluntari, 21 km, cu asigurarea unui serviciu SV-NE direct, prin centrul Bucureștiului, cu o conexiune îmbunătățită cu Voluntari si Popești-Leordeni – Piața Victoriei, 13km, cu asigurarea unui transport rapid, care in prezent lipsește, pe direcția SE-NV pentru conectarea orașului Popești – Leordeni cu centrul Bucureștiului. Tot la capitolul transport rapid de suprafata, este inclusa si achizitia de autobuze articulate, de mare capacitate, cu un cost de 23 milioane de euro, impreuna cu realizarea a doua coridoare de transport rapid cu autobuzul. Primul va fi pe ruta Buftea – Straulesti si al doilea pe ruta Magurele – Gara de Nord.

Este prevazut un sistem unic de e-ticketing pentru zona Bucuresti-Ilfov, cu un cost de 25 milioane euro, pentru ca toti pasagerii din zona vizata de plan sa beneficieze de un sistem unic de taxare. Se mentioneaza promovarea unui sistem de transport public unitar printr-o politică zonală de tarifare, cu niveluri de prețuri ce se apropie de media europeană de 50% recuperare tarif călătorii. Se propune dezvoltarea unui sistem de plată împărțit în zone tarifare, prin care se poate asigura o concordanta mai echitabilă între lungimea călătoriei și prețul călătoriei.

Proiecte pentru transport nemotorizat
PMUD Bucuresti include o gama larga de proiecte pentru eficientizarea modurilor nepoluante de deplasare, fiind inclus un proiect de realizare a 250 km piste pentru biciclete, din care 60 km in 12 proiecte pe termen scurt. Printre acestea se numara zonele Piata Unirii – 1 Decembrie, Basarab – Romana, Soseaua Virtutii – Piata Unirii sau Piata Victoriei – Baneasa. Costul proiectelor este estimat la 50 milioane euro. Este inclus si un plan pentru piste pentru biciclete de agrement, acestea fiind planificate pentru zonele lacurilor, padurilor si a marilor parcuri din oras si din zona Ilfov. Toate retelele de biciclete vor fi echipate cu parcari adecvate si vor fi conectate la un serviciu de bike-sharing, cu un cost de 15 milioane euro.
Zonele pietonale vor fi imbunatatite pe 19 km de strazi si o suprafata de de 657.000 m2 (65.7 ha) de piețe publice dinspre transportul orientat pe automobil și asigurarea de locuri de parcare spre zone pietonale de înaltă calitate, spații utilizate în comun (shared-space) sau coridoare exclusive pentru transportul public și deplasări nemotorizate în cadrul inelului interior, cu un cost estimat la 141 milioane euro. 13 milioane de euro valoreaza investitiile pentru remanenajarea zonei Piata Unirii – Piata Romana pentru eficientizarea traficului pietonal, dar si pentru asigurarea accesibilității persoanelor cu mobilitate redusă la spațiului public și accesul la sistemul public de transport.

Se are in vedere cresterea sigurantei rutiere prin studii si programe de trafic, educatie rutiera, planuri de calmare a traficului in zonele cu probleme, costul actiunilor fiind de 17,1 milioane euro. Un proiect de 7 milioane euro prevede modernizarea malurilor râului Dâmbovița, modernizarea traseului pietonal și al infrastructurii pentru biciclete – corelare cu proiectul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor şi PIDU.