Declarația de la Leipzig a Miniștrilor de Transport asupra transportului ecologic și incluziv

[themify_icon icon=”fa-language” label=”ENG” link=”http://mi.etlbiz.com/eng/leipzig-declaration-of-ministers-of-transport-on-green-and-inclusive-transport/”]

La Leipzig, unde s-a desfășurat și anul acesta, ca în fiecare an, Summit-ul Forumului Internațional al Transportului (ITF), o Declarație adoptată de Miniștrii Transporturilor, printre care și cel al României, vine să întărească angajamentul acestui sector pentru reducerea poluării.

Documentul își propune să accentueze, în contextul angajamentelor luate în cadrul Conferinței COP 21 de la Paris din decembrie 2015, rolul important care revine sectorului transporturilor în reducerea poluării și în protecția mediului înconjurător. Cererea de transport este din ce în ce mai mare și va crește în continuare, cu precădere în ceea ce privește transportul de marfă și transportul motorizat urban.

Declarația este împărțită în patru capitole care urmăresc temele principalele ale Summit-ului ITF de anul acesta: transport ecologic și inclusiv. Astfel, decarbonizarea transporturilor este urmărită prin încurajarea unei mai bune coordonări a politicilor de transport și de mediu între ministere și între toate nivelurile de autorități în timp ce promovarea transportului incluziv este urmărită prin corelarea palnificărilor urbanistice cu cele din transporturi, cu scopul de a crește accesul la locuri de muncă prin proximitate și transport de calitate accesibil.

Toate modurile de transport joacă un rol important în atingerea acestor obiective, se afirmă în declarație, semnatarii angajându-se printre altele și să încurajeze transportul public și deplasarea multimodală în orașe, atât de persoane cât și de mărfuri. Se afirmă de asemenea și importanța noilor tehnologii și a noilor modele de afaceri în sectorul transporturilor în atingerea obiectivelor menționate și rolul pe care îl joacă analizarea informațiilor digitale în planificarea, realizarea și organizarea serviciilor de transport și a infrastructurii specifice, alături de schimbul de date în acest sens între sectoarele publice și private.

În ceea ce privește măsuri concrete pentru atingerea acestor angajamente, tot în cadrul evenimentului de la Leipzig a fost lansat și un Proiect Global de Decarbonizare a Transporturilor, sprijinit de 40 de parteneri și organizații de sprijin, inclusiv companii private. Proiectul își propune să pună la dispoziție un instrument comun de evaluare bazat pe un cadru de modelare comun, instrument util în realizarea contribuțiilor naționale cerute prin Acordul de la Paris. Acest instrument de modelare va permite practic statelor membre ITF evalueze impactul diferitelor acțiuni în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon. Rezultatele preliminare vor fi prezentate la Summit-ul următor, în mai 2017. Mai multe informații despre acest proiect puteți afla aici http://www.itf-oecd.org/decarbonising-transport-itf-launches-major-new-project.