ETLBIZ Cercetare de piață / Septmebrie 2016: Adoptarea sistemelor inteligente de transport în orașele din România

ETL Business Plus, cu sprijinul Asociației pentru Mobilitate Metropolitană, a publicat studiul de piață “Adoptarea sistemelor de transport inteligente în orașele din România”. Studiul, parte a serviciului de orientare în piață ETLBIZ Cercetare pe piață, pe care ETL Business Plus îl oferă organizațiilor locale și multinaționale, este distribuit prin canale controlate, către factorii de decizie și specialiștii din industria transportului public.
Pe fondul creșterii implementării acestor soluții pe toate palierele mobilității, încurajate de o implicare puternică a pieței private și promovarea prin strategii sau chiar reglementări legislative la nivel european, și în orașele din România se apelează din ce în ce mai des la soluții ITS. În țara noastră, ele sunt încurajate și de eligibilitatea proiectelor de implementare pentru accesarea de fonduri europene.
Astfel, fie că este vorba de soluții de monitorizare a traficului și a flotei, de echipamente diverse la bordul vehiculelor, sau de soluții care sunt utilizate direct de călători precum e-ticketing, informare în timp real și planificări electronice de călătorie (journey planners), toate aceste soluții vor cunoaște apariția sau dezvoltarea lor și în România până în 2020. Studiul dedică un capitol prezentării situației actuale în orașele din România, unde cele mai folosite sisteme sunt cele de management de trafic sau de e-ticketing. Alături de acestea, din ce în ce mai des sunt implementate și alte sisteme cum ar fi cele de monitorizare flote sau cele de informare a călătorilor.
Studiul cuprinde o trecere în revistă a a legislației și strategiilor românești și europene care încurajează și reglementează folosirea acestor sisteme, precum și capitole dedicate prezentării celor mai folosite sisteme ITS în mediul urban, grupate în patru mari categorii: Informare, Plăți electronice, Management de trafic și Siguranță și control.

Conținut

Cuvânt înainte
Context european și național
Utilizarea soluțiilor ITS în România
Tehnologii ITS
Exemple de bună practică ITS
Anexe

Citare

Ghemuț, F., Roșeanu, V., Udriște, O., Constantinescu, F.E., Nae, M. (2016), Adoptarea sistemelor inteligente de transport în orașele din România, în Ș. Roșeanu (Ed.), ETLBIZ Cercetare de Piață (vol. Septemebrie 2016), București: ETL Business Plus.

URL

http://mi.etlbiz.com/adoptarea-sistemelor-inteligente-de-transport-in-orasele-din-romania/

Accesați studiul

adobe-svg-logoApăsați aici